Die pikareske tematiek in André P. Brink se Inteendeel

  • Neil Cochrane Department of Afrikaans, Universiteit van Pretoria, South Africa
Keywords: André Brink, Inteendeel (On the Contrary) picaresque literature, picaro, André P. Brink, Inteendeelpikareske literatuur, pikaro

Abstract

Picaresque themes in André P. Brink's Inteendeel (On the Contrary) [Afrikaans]
Ulrich Wicks in his Picaresque Narrative, Picaresque Fictions: A Theory and Research Guide (1989) provides the most recent perspective on the total picaresque fictional situation or fiction P. The article will examine the validity of picaresque themes and evaluate these against André P. Brink's Inteendeel (1993). The themes examined are disillusionment, freedom, hunger, loneliness and gullibility. Possible weaknesses in Wicks's theoretical overview will be identified, especially when tested against an individual text.
Key Words: André Brink, Inteendeel (On the Contrary) , picaresque literature, picaro.
Die pikareske tematiek in André P. Brink se Inteendeel
Ulrich Wicks in sy Picaresque Narrative, Picaresque Fictions: A Theory and Research Guide (1989) bied die mees resente perspektief op die totale pikareske fiksionele situasie of fiksie P. Die artikel sal die geldigheid van pikareske temas in André P. Brink se Inteendeel (1993) ondersoek. Die temas wat ondersoek word, is ontnugtering, vryheid, honger, eensaamheid en goedgelwoigheid. Moontlike gebreke in Wicks se oorsig word uitgewys veral wanneer getoets teen ‘n individuele teks.
Trefwoorde: André P. Brink, Inteendeel, pikareske literatuur, pikaro.
Tydskrif vir Letterkunde Vol. 42(1) 2005: 93-103
Published
2005-03-16
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2309-9070
print ISSN: 0041-476X