PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kiswahili

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or RegisterDOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Makosa Yanayofanywa na Wanafunzi Wanaojifunza Kiswahili kama Lugha ya Pili katika Shule za Sekondari nchini Uganda

Wanyenya Willy

Abstract


Makala haya, yanashughulika na makosa ambayo hufanywa na wanafunzi wanaojifunza Kiswahili kama lugha ya pili katika shule za sekondari nchini Uganda. Mtafiti ameyaainisha makosa mbalimbali na kuyaeleza kiusahihi. Makala yanaeleza namna ambavyo makosa hayo hutokea. Yaani, kama ni makosa yanayosababishwa na mwingiliano wa lugha, ni makosa pitishwa, ni makosa ya usahilishaji au ni makosa ya kimawasiliano. Kwa hiyo makala haya, yamelenga: kutambua makosa yanayofanywa na wanafunzi wanaojifunza Kiswahili kama lugha ya pili na kueleza kiini chayo. Nadhariatete hapa ni kuwa wanafunzi katika shule za sekondari nchini Uganda katika mazungumzo yao na katika maandishi hutumia maneno yanayokaribiana kitahajia na yale ya Kiswahili. Makala yanatokana na utafiti uliofanywa kwa kutumia mbinu ya kushirikisha wanafunzi katika mazungumzo na katika maandishi. Umuhimu wa utafiti huu ni kuwasaidia walimu wanaofundisha Kiswahili katika shule za sekondari kuzingatia na kutatua matatizo ambayo yanabainishwa.AJOL African Journals Online