The Yin and Yang of Dictionary Making: Slovenian Lexicographers Reflect

Die negatiewe en positiewe van woordeboekmaak: Beskou-ings van Sloweense leksikograwe

  • Alenka Vrbinc
  • Donna M.T.Cr. Farina
  • Marjeta Vrbinc
Keywords: interview, lexicographer, lexicographic philosophy, lexico-graphic principles, lexicographic theory, lexicographic practice, slo-venian lexicography, human resources, technological resources, crowd-sourcing, onderhoud, leksikograaf, leksikografiese filosofie, leksi-kografiese beginsels, leksikografiese teorie, leksikografiese praktyk, slo-weense leksikografie, menslike hulpbronne, tegnologiese hulpbronne, skarebenutting

Abstract

This contribution presents the second and final report on a study that set out to gain a greater understanding of what general modern Slovenian lexicography is. The full study focused on the philosophy, accomplishments, daily practice, and dictionary projects of seven prominent members of the Slovenian lexicographic community, all of whom were interviewed at length. An open-ended interview script allowed study participants to both reflect on their practice and portray their vision of what lexicography or terminography is. Part 1 (Vrbinc, Farina and Vrbinc 2018a; 2018b) reported on whether the lexicographers saw their work as drudgery and what they saw as the nature of their role in the society. Here, in Part 2, the emphasis is on the day-to-day concerns of the participating Slovenian lexicographers. They discuss both the technological and the human resources that drive their work. This second report also includes a brief survey of the historical development of Slovenian lexicography as the necessary backdrop for the interpretation of the modern situation.

Hierdie bydrae stel die tweede en finale verslag van 'n studie wat daarop gemik is om 'n beter begrip van die algemene moderne Sloweense leksikografie te verkry, bekend. Die volledige studie het gefokus op die filosofie, prestasies, daaglikse praktyk, en woordeboekprojekte van sewe prominente lede van die Sloweense gemeenskap met wie almal indringende onderhoude gevoer is. 'n Oop onderhoud het deelnemers aan die studie toegelaat om na te dink oor wat hulle doen en om ook weer te gee wat hul visie van die leksikografie of terminografie is. Deel 1 (Vrbinc, Farina en Vrbinc 2018a; 2018b) het verslag gedoen oor of leksikograwe hul werk as sleurwerk ervaar en wat hulle as die aard van hul rol in die gemeenskap beskou. Hier, in deel 2, is die klem op die daaglikse probleme van die deelnemende Sloweense leksikograwe

Published
2021-09-30
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904