Main Article Content

New business dictionary/ nuwe sakewoordeboek.


A.F Prinsloo

Abstract

J.D.U. Geldenhuys en E.E. Viljoen-Smook. New Business Dictionary/
Nuwe Sakewoordeboek. Fourth, revised and expanded edition/Vierde, hersiene en uitgebreide uitgawe. 2003, xxi + 315 pp. ISBN 1 86890 038 X. Cape Town/Kaapstad: Pharos Dictionaries/Pharos Woordeboeke. Prys: R140.

Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904