PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Acta Theologica - Vol 22, No 2 (2002)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Waaihoek se N.G. Sendinggemeente in Bloemfontein: 1891-1903
R.M. Britz
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5376
Renaissance and religion: the Bible in a time of radical change
P.G.R. De Villiers
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5377
Persecution in the book of Revelation
P.G.R. De Villiers
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5378
Marching towards the Cruzada: Douglas Jerrold's road to nationalist Spain: research
F. Hale
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5379
'n Teologies-kritiese beoordeling van die verhouding tussen die objektiewe en die subjektiewe aspekte in die heilstoeëiening by P.F. Theron
C. Nel, S.A. Strauss
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5380
Calvyn oor God se gebruik van middele in sy voorsienigheidshandelinge
P.C. Potgieter
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5381
Eunugs in die Bybel
F.P. Retief, S.J.P.K. Riekert, J.F.G. Cilliers
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5382
Die verstaan en funksie van die Ou Testament in die kerk (of: kan die kerk klaarkom sonder die Ou Testament?) Deel I
S.D. Snyman
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5383
Die verstaan en funksie van die Ou Testament in die kerk (of: kan die kerk klaarkom sonder die Ou Testament?) Deel II
S.D. Snyman
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5384
Allegorie as argument: Galasiërs 4:21-5:1 in retoriese perspektief
D.F. Tolmie
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5385
Godskonsepte tydens pastorale gesprekvoering
F.J. Van Jaarsveld, J. Janse van Rensburg
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5386
'n Tegniek vir die identifisering van mense se konsepte van God
F.J. Van Jaarsveld, J. Janse van Rensburg
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5387
Narrative preaching - yet another perspective
J.J. Van Rensburg
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5388
Die Nuwe Testament en seksualiteit
H.C. Van Zyl
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5389
Die bemagtiging van die armes in informele behuisingsgemeenskappe in Mangaung
P. Verster
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v22i2.5390


ISSN: 2309-9089
AJOL African Journals Online