PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 50, No 3 (1994)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Redaksioneel Hervormde Teologiese Studies Ortografiese vereistes EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries G van Aarde 454-464
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2564
‘Shakespeare in the bush’ and encountering the other in the hermeneutical dialectic of belonging and distanciation EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H C Waetjen 465-480
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2565
Aanbid die godsdienste dieselfde God? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Buitendag 481-492
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2566
Skotse predikante en die geestelike bearbeiding van die Voortrekkers EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J W Caaasen 493-521
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2567
Die kerkregtelike posisie van die kind in die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika, met besondere verwysing na lidmaatskap, doop, nagmaal en tug EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W A Dreyer 522-530
Die opkoms en huidige stand van die Nuwe-Testamentiese ondersoek in Suid-Afrika: Deel 3 - ’n Kritiese evaluasie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A B du Toil 531-545
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika: ’n Vrywillige vereniging of ’n vereniging sui generis? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
S H Gregan 546-555
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2570
The wisdom and apocalyptic layers of the Sayings Gospel Q: What is their significance? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P J Hartin 556-582
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2571
Liturgiese koorsang as wyse van kerklike verkondiging: ’n Prinsipiële besinning vanuit hermeneutieshomiletiese perspektief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E C Kloppers, T F J Dreyer 583-609
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2572
Christians in South Africa: The statistical picture EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J J Kritzinger 610-618
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2573
‘Jy mag nie moord pleeg nie’: Die betekenis van die sesde gebod vir die mediese etiek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L O K Lategan 619-632
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2574
Die filioque: Ekumeniese speelbal of reformatories teologiese noodsaaklikheid EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Otto, J H Koekemoer 633-654
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2576
Why did Paul make so little of the birth of Jesus? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W A Sebothoma 655-668
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2577
Op die voetspoor van Harold Henry Rowley (1890-1969) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
I J J Spangenberg 669-686
’n Verkennende studie met die oog op die identifísering en kategorisering van leerteorieë met verwysing na die prediking EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C M van den Berg, T F J Dreyer 687-712
Mag ‘slegs blankes!’ hier aanbid? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P van Staden 713-729
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2580
’n Sosiologiese perspektief op die literêre komposisie van die Sinaikompleks (Eksodus 19-34) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C A P van Tender, J P Oberholzer 730-754
Nog steeds geslote eredienste? Deel 1 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
I W C van Wyk 755-779
Wie is die sondaar? Die beskouing van Karl Barth EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
F J van Zyl 780-797
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v50i3.2583
Why was the macalôt collection (Ps 120-134) written? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H Viviers 798-811
Sistematies verwronge kommunikasie in Lukas 14:1-6: Die dialekties-kritiese teorie van Jürgen Habermas krities bespreek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
G J Volschenk, A G van Aarde 812-840
Boekbesprekings EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries G van Aarde 843-855


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online