PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 62, No 4 (2006)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Metaphorical and literal readings of aphorisms in the Book of Proverbs EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
James Alfred Loader 1177-1199
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.407
Early Christian movements: Jesus movements and the renewal of Israel EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Richard A Horsley 1201-1225
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.410
Preaching to effect change EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Judith M McDaniel 1227-1237
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.406
A house of prayer in the heart”: How homiletics nurtures the church’s spirituality EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Thomas H Troeger 1239-1249
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.399
Secular spirituality versus secular dualism: Towards postsecular holism as model for a natural theology EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Cornel W du Toit 1251-1268
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.416
Kuyper and Apartheid: A revisiting EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Patrick Baskwell 1269-1290
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.401
Die akkommodering en bestuur van diversiteit in gemeenteverband EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
T F J Dreyer 1291-1309
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.414
Postmoderne kerk-wees in die lig van publieke teologie – eenheid en verskeidenheid EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Yolanda Dreyer 1311-1335
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.417
Die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika as volkskerk: Oorsig en herbesinning EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W A (Wim) Dreyer 1337-1368
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.415
Kanon: Eenheid en diversiteit Pieter EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pieter M Venter 1369-1393
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.394
Is strukturele eenheid tussen die Maranatha Reformed Church of Christ en die Nederduitsch Hervormde Kerk van Afrika moontlik? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
André J Groenewald, Johan Buitendag 1395-1422
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.412
Paulus se liggaam-metafoor in 1 Korintiërs 12 in literêr-historiese konteks EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H Goede, Fika J van Rensburg 1423-1437
Die narratiewe blikhoek in die mikrovertelling oor die genesing van die koninklike se seun deur Jesus in Johannes 4:43-54 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries G van Aarde 1439-1451
Monastic retreat and pastoral care in the Dutch Reformed tradition EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C H (Kaaiman) Schutte, Yolanda Dreyer 1453-1468
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.402
Afrikaner spirituality: A complex mixture EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Erna Oliver 1469-1487
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.405
’n Kerugmatiese perspektief op bedieninge in die Nuwe Testament EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Robert J Jones, Andries G van Aarde 1489-1511
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.409
The resurrection of Jesus: What’s left to say? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P J W (Flip) Schutte 1513-1526
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.400
Die benutting van vraelyste met die oog op meer effektiewe toerusting tydens huweliksvoorbereiding EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P J Botha, T F J Dreyer 1527-1544
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v62i4.411


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online