PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

HTS Teologiese Studies / Theological Studies - Vol 63, No 3 (2007)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Tussen secularisering en religiositeit: De dynamiek van protestantse theologiebeoefening EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
F Gerrit Immink 853-861
Schellings Wesensbestimmung des Christentums in den Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Christian Danz 863-883
The first disciples of Jesus in Galilee EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Santiago Guijarro 885-906
The tenants in the vineyard (GThom 65/Mark 12:1-12): A realistic and socialscientific reading EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ernest van Eck 909-936
Undoing the sleights of hand: Prophets and scholars – two mythic discourses EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Gerhard van den Heever 937-964
Romans 1:18-32 amidst the gay-debate: Interpretative options EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Jeremy Punt 965-982
Historical understanding and rethinking the foundations EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Jurie le Roux 983-998
Missional theology and social development EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H Jurgens Hendriks 999-1016
Old Testament exegesis: Reflections on methodology EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Alphonso Groenewald 1017-1031
The growth of partnership in mission in global mission history during the twentieth century EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Graham A Duncan 1033-1065
Etiek en teologie – aktuele bespreking van Marinus Schoeman se “Generositeit en lewenskuns”: Grondtrekke van 'n post- Nietzscheaanse etiek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
PB Boshoff 1067-1087
A clash of symbolic universes: Judeanism vs Hellenism EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Markus Cromhout 1089-1117
Sosiaal-wetenskaplike kritiese eksegese van Nuwe-Testamentiese tekste – ’n voortgaande debat sonder einde EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries G van Aarde 119-1147
The identification and examination of the elements that caused a schism in the Johannine community at the end of the first century CE EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Dirk van der Merwe 1149-1169
The formation of postcolonial theory EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Lazare S Rukundwa, Andries G van Aarde 1171-1194
Defining poverty as distinctively human EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HPP Lötter 1195-1212
Die huwelik as identiteitsmerker in die Ou Testament EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pieter M Venter, Yolanda Dreyer 1213-1237
’n Feministiese narratief-pastorale perspektief op die huwelikbevestigingsformuliere van die Nederduitsch Hervormde Kerk EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Annelie Botha, Yolanda Dreyer 1275-1298
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v63i3.250
Die gebruik van ’n handpop as medeterapeut en ’n vyfjarige kankerpasiënt: ’n Narratief-terapeutiese benadering EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Yolandi du Plessis, Julian Müller 1299-1317
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v63i3.246
Pre-natale sterfte en ritueel: Die behoefte aan ’n betekenisvolle ritueel in die hantering van ’n miskraam of aborsie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Johan Nel 1319-1330
http://dx.doi.org/10.4102/hts.v63i3.239


ISSN: 2072-8050
AJOL African Journals Online