Een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands

  • E Coussé

Abstract

In deze bijdrage wordt een digitaal compilatiecorpus historisch Nederlands voorgesteld dat historische teksten uit verschillende bestaande bronnenverzamelingen samenbrengt tot een methodologisch verantwoorde steekproef die de gehele geschiedenis van het Nederlands overspant. Het compilatiecorpus bestaat uit twee deelcorpora die elk een stuk van de gehele tijdspanne bestrijken en die elk één bepaald type taalgebruik weerspiegelen. Het deelcorpus ambtelijke teksten beoogt het regionaal gekleurde taalgebruik te representeren dat typisch is voor de geschreven taal uit de middeleeuwen en bevat een selectie van lokale ambtelijke teksten uit de drie dialectstreken Vlaanderen, Brabant en Holland voor de tijdspanne van 1250 tot 1800. Het deelcorpus narratieve teksten beoogt dan weer het geschreven taalgebruik in Holland evenwichtig te representeren vanaf het einde van de zestiende eeuw tot vandaag. De evenwichtige samenstelling van het compilatiecorpus maakt het mogelijk om taalveranderingen ononderbroken in de tijd en ruimte te volgen vanaf het vroegste Nederlands tot vandaag. Sleutelwoorden: Corpus, Corpusverzameling, Corpusmethodologie, Digitalisering, Ambtelijke Teksten, Narratieve Teksten, Historische Taalkunde, Nederlands, Middelnederlands, Nederlandse Dialecten
Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2224-0039
print ISSN: 1684-4904