PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Acta Theologica - Vol 27, No 2 (2007)

The AJOL site is currently undergoing a major upgrade, and there will temporarily be some restrictions to the available functionality.
-- Users will not be able to register or log in during this period.
-- Full text (PDF) downloads of Open Access journal articles will be available as always.
-- Full text (PDF) downloads of subscription based journal articles will NOT be available
We apologise for any inconvenience caused. Please check back soon, as we will revert to usual policy as soon as possible.
DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Die impak van intergeneratiewe trauma. Verkennende perspektiewe tesame met enkele pastorale kantaantekeninge EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W Coetzer 1-22
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5497
Die ondersteuning van okkulte-gerehabiliteerdes: \'n pastoraal-teologiese model vir die toerusting van fasiliteerders EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
B M de Beer, J A van den Berg 23-44
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5498
Reflections on methodology and interdisciplinarity in the postmodern dialogue between theology and the natural sciences EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M C de Lange 44-62
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5499
Die predikant: dienaar van Godof net \'n gewone werknemer? EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J V du Plessis, H J Deacon 63-91
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5500
Die ontwikkeling van Pastoraal-narratiewe Mentorskapbeginsels asEffektiewe leerbenadering EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M Fourie, J-A van den Berg 92-104
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5501
Prediking Uit Die Ou Testament EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Janse van Rensburg 105-127
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5502
'n Voorgestelde raamwerk vir die literatuurstudie as kwalitatiewe navorsingsmetodologiese tegniek: 'n Literatuurstudie oor genadedood as voorbeeld uit die teologiese etiek EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L O Lategan 128-142
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5503
Stylistic Variation In Three English Translations Of The Dead Sea Scrolls EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J A Naudé 143-167
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5504
Philippians 4:10-23 from a rhetorical perspective EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A H Snyman 168-185
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5505
I am the bread of life. Imagery in John 6:32-51 EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J G van der Watt 186-204
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5506
Roeping en opleiding in 'n spesifieke konteks: vyf trinitariese stellinge oor motivering en oriëntasie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
R Venter 205-220
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5507
Praying Through Kenosis EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
D T Williams 221-233
http://dx.doi.org/10.4314/actat.v27i2.5508


ISSN: 2309-9089
AJOL African Journals Online