Published: 2015-12-18


WRKY transcription factor superfamily: Structure, origin and functions

Zhao Mingyu, Zhang Zhengbin, Chen Shouyi, Zhang Jinsong, Shao Hongbo

8051-8059


Molecular cloning, sequence analysis and structure prediction of the related to b0,+ amino acid transporter (rBAT) in Cyprinus carpio L.

Guoxing Nie, Bei Wang, Junli Wang, Hong Ming, Junlin Zheng, Xuejun Li, Xianghui Kong

8060-8069


Characterization of resistant tomato mutants to bacterial canker disease

Özer Çaliş, Yusuf Bayan, Demet Çelik

8070-8075Long-term salt stress responsive growth, carbohydrate metabolism, proline and anti-stress enzymes in Nicotiana tabaccum

Chaffei Haouari Chiraz, Hajjaji Nasraoui Afef, Haouari Ali, Carrayol Elisa, Ghorbel Mohamad Habib, Gouia Houda

8117-8126


Characterization of rigor mortis of longissimus dorsi and triceps brachii muscles of male cattle carcasses

Rafael S Costa, Fábio C Henry, Karla S Ferreira, Felipe RAF do Valle, Célia R Quirino

8127-8132


Robust model of fresh jujube soluble solids content with near-infrared (NIR) spectroscopy

Shujuan Zhang, Yanru Zhao, Wei Guo, Qiaoling Hao, Haihong Zhang, Huamin Zhao, Lihua Yin

8133-8140