PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kioo cha Lugha

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

Journal Homepage Image
KIOO CHA LUGHA is a journal of and on Kiswahili Language and Literature. It aims at gathering and disseminating research information and results whose focus is on Kiswahili language and its oral and written literature. The journal encourages discussion and reviews, especially on contemporary issues that touch on Kiswahili language and literature. Short pieces of fiction and poems are also welcome. The journal is published annually.


Vol 16 (2018)

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Riwaya ya Walenisi na Uhalisi Wake katika Nchi Zinazoendelea EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Gerephace Mwangosi 1-13
Mchango wa Mradi wa Vitabu vya Watoto katika Kuikuza na Kuiendeleza Fasihi ya Watoto Tanzania EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Leonard H. Bakize 14-31
Makosa ya Kiamali katika Kutafsiri Vihisishi: Mifano ya Tafsiri kutoka Kinjeketile (1969) na Amezidi (1995) EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Nahashon A. Nyangeri 32-51
Mustakabali wa Tungo za Ngonjera katika Fasihi ya Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Esther J. Masele 52-64
Usawiri wa Wahusika wa Kike katika Riwaya Teule za Zainabu Burhani EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Rose Mavisi 65-80
Moral Panic: Hidden Stories of Kangamoko Dancers in Dar es Salaam, Tanzania EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Daines N. Sanga 81-94
Language policy and third language learning: the case of Swahili in Uganda EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Innocent Masengo 95-113
The language factor in the attainment of millennium development goals: the case of multilingual sub-Saharan Africa EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Bernard M. Toboso, Mosol Kandagor 114-124
Terminological challenges and their impact on the translation of specialized texts: an analysis of pharmaceutical translations from English into Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pendo S. Malangwa 125-138
Metaphors in encoding inalienability in Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Josephine Dzahene-Quarshie 139-152
Uambatishaji wa Vishazi katika Lugha ya Kiswahili: Uchunguzi wa Madai ya De Vos na Riedel (2017) EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Luinasia E. Kombe 153-164
Upinduzi wa Kimahali katika Lugha ya Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Fabiola Hassan 165-188


ISSN: 0856-552X
AJOL African Journals Online