PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Kiswahili - Vol 79, No 1 (2016)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Matapo ya Nyimbo za Shisafwa EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pendo Mwashota, Fokas Nchimbi 1-13
Ushairi wa Kiswahili kama Chombo cha Ujenzi wa Utangamano wa Kitaifa nchini Kenya EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Joseph Maitaria, Clara Momanyi 14-27
Defamiliarizing Marriage in a Patriarchal Socio-Cultural Context: An Analysis of the Novels of Euphrase Kezilahabi and Said Ahmed Mohamed EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Miriam Kenyani Osore 28-42
Mikakati ya Uchambuzi wa Fasihi ya Watoto: Mtazamo wa Upokezi wa Msomaji EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Pamela M.Y. Ngugi 43-52
‘Unapoteza wakati wako bure! Hakuna atakayekuamini’: Usawiri wa Ubakaji katika Riwaya Teule za Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ernesta S. Mosha 53-69
Ufundishaji wa Kiswahili katika Shule za Rwanda: Tathmini ya Makosa, Matatizo na Mahitaji EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Cyprien Niyomugabo 70-82
Morphonological Description of Relative Morphemes in Standard Kiswahili Language EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Michael A. Mashauri 83-91
Inalienable Possession Constructions in Akan and Kiswahili EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Josephine Dzahene-Quarshie 92-103
Changamoto za Istilahi katika Uandishi wa Tasinifu za Uzamili wa Kiswahili Tanzania EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Arnold B. G. Msigwa 104-114
Tathmini ya Hatua za Tafsiri kama Nyenzo ya Ufanisi wa Mawasiliano EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Hadija Jilala 115-136
Dhana na Asili ya Ukalimani: Uchunguzi wa Mkanganyiko wa Waandishi wa Kiswahili Kimkabala wa Nadharia ya Uafrika EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Titus Mpemba 137-155
Swahili Loanwords in Gorwaa and Iraqw: Phonological and Morphological Observations EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andrew Harvey, Abel Yamwaka Mreta 156-177


ISSN: 0023-1886
AJOL African Journals Online