Digestion in the capybara (Hydrochoerus hydrochaeris)

  • A. Baldizan
  • R.M. Dixon
  • R. Parra
Keywords: Capybara, digestion, fermentation, caecum, particle size

Abstract

A study was undertaken to examine the digestion and fermentation in the capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) fed either forage or a predominantly concentrate diet. The large volume of digesta (3,66 and 2,73 kg), pH (6,6 and 6,3), NH3 - N (78and 146 mgN/I) and VFA (44 and 41 mM) in the caecum of animals fed forage and high concentrate, respectively, indicate an active hindgut fermentation. This is in accord with previous observations that capybara and sheep have the same ability to digest forage diets.

Die vertering en fermentasie van die capybara (Hydrochoerus hydrochaeris) is ondersoek op ruvoer en 'n oorheersende konsentraat dieet. Die groot volume verteringsmateriaal (3,66 en 2,73 kg), pH (6,6en 6,3), NH3 - N (78en 146mgN/I) en VFA (44 en 41 mM) in die sakderm van diere wat ruvoer en hoe konsentraat onderskeidelik gevoer is, dui op 'n aktiewe agterderm fermentasie. Dit stem ooreen met vorige waarnemings dat die skaap en die capybara dieselfde vermoe het om ruvoer diete te verteer.

Keywords: Capybara, digestion, fermentation, caecum, particle size

Section
Articles

Journal Identifiers


eISSN: 2221-4062
print ISSN: 0375-1589