PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Tydskrif vir letterkunde - Vol 43, No 2 (2006)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

'n Nuwe gedig van Sappho EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
WJ Henderson 5-12
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29742
Die mondelinge oorlewering oor Ruitertjie Ruiters, “Leeu van die Langkloof” EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Philip John 13-30
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29743
Marlene van Niekerk se Agaat as inheemse Big House-roman EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Andries Wessels 31-45
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29744
“Die taal asyn aan die lippe”: 'n oorsig van Breyten Breytenbach se poësie-oeuvre EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Helize van Vuuren 46-56
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29745
Die poësie van Elisabeth Eybers: 'n Digterskap van sewentig jaar EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Lina Spies 57-78
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29746
“Die dissonansie van die dissidente diskoers”: Oor metodologie en vakbeoefening in die Geesteswetenskappe EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HP van Coller, DFM Strauss 79-90
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29747
Etienne van Heerden: Mooi loop met die woorde! EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
HP Grebe 91-106
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29748
The margins or the metropole? The location of home in Odia Ofeimun's London Letter and Other Poems EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Oyeniyi Okunoye 107-121
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29749
Fixing the guilt: Detective fiction and the No.1 Ladies' Detective Agency series EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Muff Andersson, Elsie Cloete 123-140
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29750
Identity and culture in Mi S'dumo Hlatshwayo's worker poetry EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Mashudu C Mashige 141-160
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29751
“Note on sex for the aged widower”: On André Brink's The Rights of Desire EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Marius Crous 161-173
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29752
Narrative authority in J.M. Coetzee's Age of Iron EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ian Duncan 174-185
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29753
A bridge for the generations EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Peter Philander 186-189
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29754
Chanette Paul-Hughes oor lig en donker EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Hannelie Marx 197-203
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29755
Kragvelde binne die wêreld van F. M. Dostojewski EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Dolf van Niekerk 204-207
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29756
Nuwejaarsdag EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Renee Muller 213-214
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29757
From the shores of the Great Lakes: selections from an autobiography EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ruhiza Boroto 215-219
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29758
Review: "Last words" EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Chris Walton 220-223
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29759
Review: "Manaka: Plek van die horings", By Pieter Pieterse (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Elsa Meihuizen 224-225
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29760
Review: "Op hulle stukke", By Jeanette Ferreira (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Salomi Louw 226-228
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29761
Review: "Akwarius", By Piet van Rooyen (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Luc Renders 228-230
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29762
Review:"This Life", By Karel Schoeman (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Isidore Diala 230-231
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29763
Review: "Miskruier", By Jaco Botha (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Marthinus Beukes 232-234
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29764
Review: "Raka – die roman", By Koos Kombuis (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Neil Cochrane 234-235
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29765
Review: "Dryfhout", By Hennie Aucamp (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Zandra Bezuidenhout 236-237
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29766
Review: "Die buitestaander", By Albert Camus (2004) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Charles Malan 238-239
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29767
Review: "'n Wonderlike geweld. Jeugherinneringe", By Elsa Joubert (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Henriette Roos 239-243
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29768
Review: "Life Sentence. A biography of Herman Charles Bosman:, By Stephen Gray (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Khulukazi Soldati-Kahimbaara 244-245
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29769
Review: "Bestemmings:, By Marita van der Vyver (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Annette Jordaan 246-247
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29770
Review: "Kroes", by Pat Stamatélos (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Heinrich Ohlhoff 247-249
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29771
Review: "Vigiti Magna: 'n soeke na goud", By Elsa Nolte (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
JP Smuts 249-251
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29772
Review: "A Tapestry of Lives" By June McKinnon (2004) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Lize Kriel 251-253
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29773
Review: "Indaba: Interviews with African Writers", By Stephen Gray (2005) EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Robert Cancel 253-254
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v43i2.29774


ISSN: 2309-9070
AJOL African Journals Online