PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Tydskrif vir letterkunde - Vol 45, No 2 (2008)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Magiese realisme en die religieuse in Bidsprinkaan EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
J Anker 5-19
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29827
“Ons kan maar net versin. En aan ons versinsels glo. Glo wat ander aan ons versin”: Die herinnerde verlede in Elsa Joubert se Die reise van Isobelle EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
W Burger 20-31
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29724
Uit die oogpunt van die buitestander: die rol van identiteit en ruimte in die skep van 'n gemeenskapseie jeugnovelle EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A Combrink, F Greyling 32-47
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29736
Die enigmatiese aard van die trieksterfiguur in Ingrid Winterbach se Niggie EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M Botha, H van Vuuren 48-71
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29828
“Jan de Dood en sy bende”: Vergestaltings van die dood in die romans van Lettie Viljoen/Ingrid Winterbach EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
T Human 72-86
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29829
Kinderidentiteit, ras en seksualiteit in Ons is nie almal so nie en Die reuk van appels EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
L Barnard 87-100
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29830
Herovering van het paradijs: Het Zuid-Afrikaanse ecotoerisme in ethisch perspectief EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
P Zajas 101-111
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29831
Sprookjes in/en initiatierituelen EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M de Sterk 112-123
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29832
Not a scintilla of light: Darkness and despondency in Yvonne Vera's Butterfly Burning EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C Opara 124-132
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29833
Migrating bards: Writers' burdens and a writers' body in Nigeria at the turn of the century EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
I Diala 133-148
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29834
Literary strains of négritude and consciencism in Joseph Brahim Seid: EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
K Haire 149-160
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29835
La femme et sa lutte de libération dans l'oeuvre d'Henri Lopes EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
PK Mwepu 161-172
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29836
Women and their struggle for emancipation in Lopes' works EMAIL FREE FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
PK Mwepu
http://dx.doi.org/10.4314/tvl.v45i2.29837


ISSN: 2309-9070
AJOL African Journals Online