PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation - Vol 26, No 2 (2004)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Hindernisse met betrekking tot jeugsportdeelname EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Zonja Coetzee, Mercia Coetzee, Karel Botha 1-15
Perceptions of success among South African soccer players: an exploratory study EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
John Joe Dawson-Squibb 17-31
Kinetics of Rugby Union scrumming in under 19 schoolboy rugby forwards EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
David E. Du Toit, Danie JL Venter, Frederick J Buys, Pierre E Olivier 33-50
Lewensgeluk en lewenskwaliteit se verband met veroudering en deelname aan vryetydsaktiwiteite EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Elsa Fourie, Charle Du P. Meyer, Cilas J Wilders 51-65
Sport tourist expectations of a world championship sporting event EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Anneliese E Goslin, Jan P Grundling, Lisl Steynberg 67-78
Bestuursvlak se verband met fisieke aktiwiteit, lewenstyl en gesondheidstatus by vroulike bestuurslui EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Marisa Koekemoer, Cilas J Wilders, Gert L Strydom 79-90
Perceived competence and physical activity involvement among youths: an examination of Harter's Competence Motivation Theory in Botswana EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Leapetswe Malete 91-103
A comprehensive analysis of the job security of professional sports coaches in South Africa EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Jhalukpreya Surujlal, Paul C Singh, Wim J Hollander 105-116
Bepalende faktore met betrekking tot die voorkoms van sport en spele in die konsentrasiekampe tydens die Angloboereoorlog, 1899-1902 EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Floris JG Van der Merwe 117-130
Media exposure and sponsor recall: Cricket World Cup 2003 EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
CH (Neels) Van Heerden, Theuns G Kotze, Johan Bruwer 131-140
Prestasieverwante vergelyking van 12- tot 15-jarige seuns in die Noordwes-Provinsie, Suid-Afrika en Australië met betrekking tot die "talent search-program": Thusa Bana-studie EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
Ansie Viljoen, Dawie DJ Malan, Anita E Pienaar 141-151


ISSN: 0379-9069
AJOL African Journals Online