Published: 2016-01-22


Cloning and semi-quantitative expression of endochitinase (ech42) gene from Trichoderma spp.

Pratibha Sharma, K Saravanan, R Ramesh, P Vignesh Kumar, Dinesh Singh, Manika Sharma, Monica S. Henry, Swati Deep

12930-12938


Effects of electron beam radiation on trait mutation in azuki bean (Vigna angularisi)

Wan-Xia Luo, Yi-Song Li, Bao-Mei Wu, Yu-Er Tian, Bo Zhao, Li Zhang, Kai Yang, Ping Wan

12939-12950


Expression analysis of banana MaECHI1 during fruit ripening with different treatments

Ju-Hua Liu, Jing Zhang, Bi-Yu Xu, Jian-Bin Zhang, Cai-Hong Jia, Jia-Shui Wang, Zhi-Qiang Jin

12951-12957Cost-effective nutrient sources for tissue culture of cassava (Manihot esculenta Crantz)

KO Ogero, NM Gitonga, M Mwangi, O Ombori, M Ngugi

12964-12973


Large scale production of antitumor cucurbitacins from Ecballium Elaterium using bioreactor

Mahmoud M. Saker, Mai M. Farid, Abdelgawad A. Fahmi, Sahar A. El-Mekkawy, Hussein S. Taha, Ahmed I. Amin

12974-12982


Evaluation of the expression of internal control transcripts by real-time RT-PCR analysis during tomato flower abscission

Song Gao, Tao Xu, Mingfang Qi, Yufeng Liu, Hong Li, Shuangshuang Lv, Jinhong Li, Tianlai Li

12983-12989
Journal Identifiers


eISSN: 1684-5315