PROMOTING ACCESS TO AFRICAN RESEARCH

Journal for Language Teaching - Vol 44, No 1 (2010)

Log in or Register to get access to full text downloads.

Remember me or Register

DOWNLOAD FULL TEXT Open Access  DOWNLOAD FULL TEXT Subscription or Fee Access

Table of Contents

Articles

Code-switching and communicative competence in the language classroom EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
V Moodley 7-22
http://dx.doi.org/10.4314/jlt.v44i1.71777
Samelewingsdiensleer in hoër onderwys: Afrikaans vir niemoedertaalsprekers EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
M de Beer 24-36
http://dx.doi.org/10.4314/jlt.v44i1.71778
Die invloed van die herkenning van hoëfrekwensiewoorde op die leesvaardighede van Graad 2-leerders in die Grondslagfase EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
C Uys, C Nel 38-57
http://dx.doi.org/10.4314/jlt.v44i1.71780
Using English as a second language as the language of instruction: Concerns and needs of primary school teachers in South Africa EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
AJ Hugo, M Nieman 59-69
http://dx.doi.org/10.4314/jlt.v44i1.71781
‘n Verkenning van regsvertaling as ‘n “spesiale geval” EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
E Cornelius 71-87
http://dx.doi.org/10.4314/jlt.v44i1.71782
Die verband tussen die blootstelling aan en gebruik van elektroniese media en akademiese taalvaardigheid EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
I Loock, A de Wet 89-105
http://dx.doi.org/10.4314/jlt.v44i1.71783
Yes/No/Maybe: A Boolean attempt at feedback EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
H Louw, B van Rooy 107-125
http://dx.doi.org/10.4314/jlt.v44i1.71784
Many a true word spoken in jest: Visuele voorstellingspraktyke in Vlaamse moedertaaltaalhandboeke EMAIL FULL TEXT
DOWNLOAD FULL TEXT
A Engelbrecht 127-140
http://dx.doi.org/10.4314/jlt.v44i1.71785


ISSN: 0259-9570
AJOL African Journals Online